%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d

מרחבי הדרום והמדבר – יומיים

מורן קוריאת – מדריכת טיולים
מדריכה ומארגנת טיולים,
בעלת הסמכה להדרכת טיולים ועזרה ראשונה.

קבעו תור בקליק: בחרו בהתאם