תור קליק הוקמה מתוך שאיפה
להנגיש לכולם את הנוחות
של
קביעת התורים האוטומטיים.

 

  ולאפשר קביעת תורים
  בצורה:
  נוחה
          הלקוחות שלך פשוט יוכלו לקבוע תור
          בעצמם לפי זמנים שהגדרת כאפשריים

  קלה
          מערכת ניהול נוחה עם שליטה מלאה שלך

  חסכונית בזמן 
          ללא צורך לנהל שיחות טלפון ארוכות של
          קביעת תורים

  מנוהלת היטב
          יומן אישי לניהול התורים שלך
          והזמנות שנשלחות אוטומטית
          למשתתפים בתור

נהלו את התורים והישמרו:

 

+ רצוי להימנע מהתקהלויות מיותרות,
   לנהל מפגשים ותורים
   ולקחת אחריות על החיים של כולנו

 

+  וכשהלקוחות שלכם ידעו שאתם
    מנהלים את התורים בצורה הזו אז..
    כולם יהיו יותר מרוצים (ובריאים, אמן!)

תור קליק הוקמה מתוך שאיפה להנגיש לכולם את הנוחות של קביעת התורים האוטומטיים.

 

ולאפשר קביעת תורים בצורה:
נוחה
       הלקוחות שלך פשוט יוכלו לקבוע תור בעצמם לפי זמנים שהגדרת כאפשריים

קלה
       מערכת ניהול נוחה עם שליטה מלאה שלך

חסכונית בזמן
       ללא צורך לנהל שיחות טלפון ארוכות של קביעת תורים

מנוהלת היטב
       יומן אישי לניהול התורים שלך 
       והזמנות שנשלחות אוטומטית למשתתפים בתור

נהלו את התורים והישמרו:

 

+  רצוי להימנע מהתקהלויות מיותרות, לנהל מפגשים ותורים
    ולקחת אחריות על החיים של כולנו 

 

+  וכשהלקוחות שלכם ידעו שאתם מנהלים את התורים בצורה הזו אז..
    כולם יהיו יותר מרוצים (ובריאים, אמן!)

תור קליק הוקמה מתוך שאיפה להנגיש לכולם את הנוחות של קביעת התורים האוטומטיים.

 

ולאפשר קביעת תורים בצורה:
נוחה
       הלקוחות שלך פשוט יוכלו לקבוע תור בעצמם לפי זמנים שהגדרת כאפשריים

קלה
       מערכת ניהול נוחה עם שליטה מלאה שלך

חסכונית בזמן
       ללא צורך לנהל שיחות טלפון ארוכות של קביעת תורים

מנוהלת היטב
       יומן אישי לניהול התורים שלך 
       והזמנות שנשלחות אוטומטית למשתתפים בתור

 

 

 

 

 

 

 נהלו את התורים והישמרו:

 

+  רצוי להימנע מהתקהלויות מיותרות, לנהל מפגשים ותורים
    ולקחת אחריות על החיים של כולנו 

 

+  וכשהלקוחות שלכם ידעו שאתם מנהלים את התורים
    בצורה הזו אז..
    כולם יהיו יותר מרוצים (ובריאים, אמן!)

תור קליק