%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa

איזור לפי בחירה – ומשך טיול מותאם אישית

מורן קוריאת – מדריכת טיולים
מדריכה ומארגנת טיולים,
בעלת הסמכה להדרכת טיולים ועזרה ראשונה.