%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d

– לחלום בהקיץ ולשנות את החיים | מאמר –

איתי לרך
המפתח של שיטת האפקט”
שתעזור לכם להשפיע על עצמכם ולהשפיע על אחרים.