%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%92%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%9d

סדנת מבוא ליוגה על שפת הים

לינוי הרוש – מדריכת יוגה
מורה ותלמידה ליוגה,
מעבירה תרגולים לכיתות לימוד ושיעורים פרטיים.

קבעו תור בקליק: בחרו בהתאם